صفحه اصلي > اخبار 
 

بازدید دانش اموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه دبیرستان ریحانه الرسول از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/٢٦

برگزاری مراسم بازدید دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 96 از موزه

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/١٨

بازدید یک روزه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 96 دانشکده پزشکی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/١٠

برگزاری دومین جشنواره فیلم و سلامت در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٥/١٦

کارگاه تعهد حرفه ایی ویژه اعضای اجرایی شبکه یوسرن در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

تاریخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٨

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>