صفحه اصلي > اخبار 
 

مراسم گردهمایی دانش آموختگان ورودی 62 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٦/١٢/٠٤

تعدادی از معلمان و دانش آموزان منطقه دو آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١١/٢٩

مراسم گردهمایی دانش آموختگان ورودی 61 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٦/١١/٢٧

ششمین جلسه کمیته شناسایی و معرفی مشاهیر و مفاخر دانشگاه علوم پزشکی تهران، به منظور شناسایی و تجلیل از چهره‌های ماندگار و تاثیرگذار دانشگاه در موزه برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٦/١١/٠٧

تعدادی از معلمان و دانش آموزان منطقه یک آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١١/٠٤

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>