صفحه اصلي > اخبار 
 

بازدید موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه به همراه هیئتی از نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کانادا

تاریخ: ١٣٩٥/٠٩/١٧

بازدید هیئت دانشگاه jimma اتیوپی به همراه معاونت بین الملل دانشگاه از موزه

تاریخ: ١٣٩٥/٠٩/٠٣

بخش دوم نشریه سیزدهم فرهنگ موزه که به ادامه گزارش کنفرانس ایکوم 2016 در میلان ایتالیا اختصاص دارد

تاریخ: ١٣٩٥/٠٨/٢٣

با توجه به بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید بازدید مدارس، ازموزه آغاز شد

تاریخ: ١٣٩٥/٠٧/٢٤

فرهنگ موزه ها - ویژه نامه (ICOM)

تاریخ: ١٣٩٥/٠٧/١٩

2 3 4 5 صفحه بعدی >>