صفحه اصلي > اخبار 
 

نخستین موزه روان‌پزشکی ایران و پنجمین موزه روان پزشکی دنیا در بیمارستان روزبه با همکاری موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران رونمایی شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٩/٢٣

تاریخ پزشکی ایران به شرکت کنندگان در کنگره بین المللی تاریخ پزشکی ایران در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی نمایش داده شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٩/٠٦

جمعی از معلمان و فرهیختگان منطقه 16 شهرداری تهران، از موزه‌ ملی تاریخ علوم پزشکی دیدن کردند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/١٦

همزمان با برگزاری همایش روز جهانی گردشگری، به فاطمه احمدی موزه دار بین المللی موزه لوح تقدیراهدا شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/٠٩

سومین گردهمایی دانش آموختگان دانشکده بهداشت، ورودی سال های 60 تا 62 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/٠٥

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>