صفحه اصلي > اخبار 
 

فصلنامه الکترونیکی فرهنگ موزه شماره 16 و 17 منتشر شد

تاریخ: ١٣٩٧/٠٦/١٩

چهل و پنجمین نشست تهران شناسی در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٧/٠٦/١٧

دختر نقاش معروف استاد ابوالحسن خان صدیقی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٧/٠٦/٠٦

جمجمه دختر 5 هزار ساله در املاک امیرکبیر

تاریخ: ١٣٩٧/٠٦/٠٥

نسخه‌ای طبیبانه به امضا امیرکبیر | بیرون کردن جن از بدن بیمار! | تصویر جمجمه دختری که نخستین جراحی‌های روزگار باستان روی سرش انجام شد

تاریخ: ١٣٩٧/٠٦/٠٣

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>