صفحه اصلي > اخبار 
 


نسخه چاپي ارسال به دوست

بازدید دکتر بیگلر از پروژه ساختمانی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی
دکتر بیگلر و مدیران معاونت توسعه و فنی دانشگاه از پروژه ساختمانی موزه بازدید کردند

گالری

امروز چهارشنبه10 مرداد 97، دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه، مهندس مکری ریاست دفتر فنی دانشگاه، مهندس ارسیلو مدیر نظارت توسعه امور عمومی دانشگاه، ازپروژه ساختمان جدید موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

در این بازدید در مورد روند پیشرفت پروژه مذاکره شد.

 

خبر وعکس: سرور قادری

 

 


١١:٢٤1397/05/10 / شماره خبر : ٧٨٩٢٧ / تعداد نمایش : 96