صفحه اصلي > اخبار 
 

اهداء آثار و اشیاء دکتر عبدالمحمود ضیاء شمسا و دکتر خداوردی کیافر با حضور دکتر جلیلی رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٤/١٨

در حاشیه ثبت نام هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران، دکتر ایرج فاضل، دکتر محمد رضا ظفرقندی، دکتر علی اصغر پیوندی ، دکتر بدخش و جمعی از همراهان از بخش های مختلف موزه ملی تاریخ پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٣/١٨

نام نویسی از داوطلبین هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٦/٠٣/١٤

دکتر ده پهلوان به همراه دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران، از موزه بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/١٣

مراسم تقدیر از زحمات و تلاش های دکتربرکتی در دوره مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی و معارفه دکتر نمازی مدیر جدید موزه برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/١١

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>