صفحه اصلي > اخبار 
 

تعدادی از معلمان و دانش آموزان منطقه یک آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١١/٠٤

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش شهرستان دماوند از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١١/٠٣

تعدادی از دانشجویان برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان ایران از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠

تعدادی از معلمین و دانش آموزان منطقه یک آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٢٦

جمعی از معلمان و دانش آموزان منطقه 12 آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٢٥

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>