صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

تعدادی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 6 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٤/٢٥

دانش آموزان حوزه مقاومت بسیج شهرداری منطقه 19 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٨/٠٤/٢٤

دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه به همراه مهندس مکری سرپرست دفتر فنی دانشگاه از پروژه عمرانی موزه بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٤/٠٥

جلسه تدریس دانشجویان دکتری تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٦

رئیس دانشگاه ومعاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، همچنین مدیر مالی دانشگاه از پروژه عمرانی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی به ‌منظور بررسی مراحل پیشرفت پروژه بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٥

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>