صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

جمعی از معلمان و فرهیختگان منطقه 16 شهرداری تهران، از موزه‌ ملی تاریخ علوم پزشکی دیدن کردند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/١٦

همزمان با برگزاری همایش روز جهانی گردشگری، به فاطمه احمدی موزه دار بین المللی موزه لوح تقدیراهدا شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/٠٩

سومین گردهمایی دانش آموختگان دانشکده بهداشت، ورودی سال های 60 تا 62 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/٠٥

دکتر بهادری در گردهمایی دانش آموختگان ورودی سال 48 گفت: به دانش آموختگی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتخار می کنم، دانش آموختگان سرمایه های، دانشگاه هستند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/٠٤

عضویت فاطمه احمدی موزه دار،موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در هیات اجرایی موزه های دانشگاهی (یومک) برای دوری دوم ابقا شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٦/١٢

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>