صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

موزه میزبان انتخابات چهارمین دوره ی هیات مدیره مجمع عمومی مرکز حمایتی پیوند کبد

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/٠٦

بازدید دانشجویان ورودی جدید دکترا و ارشد دانشکده فناوری های نوین پزشکی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/٠٢

دانش اموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/٠٢

برگزاری جلسه نهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه های کشور در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/٠١

دانش اموزان مقطع پنجم دبستان شهدای انقلاب از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/٣٠

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>