صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

دانشجویان مدرسه تابستانی طب ایرانی از موزه بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٧/٠٥/١٤

دکتر بیگلر و مدیران معاونت توسعه و فنی دانشگاه از پروژه ساختمانی موزه بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٧/٠٥/١٠

جواب پیام تسلیت دکتر سید احمد جلیلی از همکاران موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٧

پیام تسلیت دکتر حمیدرضا نمازی مدیر موزه ملی تاریخ علوم پزشکی و همچنین کارکنان موزه، به مناسبت درگذشت خواهر گرامی دکترسید احمد جلیلی رئیس موزه ملی تاریخ علو.م پزشکی

تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/١٩

تعدادی از دانشجویان دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٥

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>