صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

نام نویسی از داوطلبین هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٦/٠٣/١٤

دکتر ده پهلوان به همراه دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران، از موزه بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/١٣

مراسم تقدیر از زحمات و تلاش های دکتربرکتی در دوره مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی و معارفه دکتر نمازی مدیر جدید موزه برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/١١

بازدید هنرمند محبوب دکتر محمدرضا فروتن از موزه پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠١/٢٦

بازدید نوروز 96 انجمن روانپزشکان ایران در محل موزه برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٦/٠١/٢٦

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>