صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

اولین دوره آموزشی اسناد و مدارک پزشکی کارکنان مدارک پزشکی دانشگاه در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٠٩

دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی شهید کدخدایی از موزه بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٠٤

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 2 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٥

تعدادی از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیردولتی نوردانش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٢

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 7 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٩/٢١

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>