صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

جمعی از معلمان و دانش آموزان منطقه 6 آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٧

تعدادی از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی وحدت اسلامی منطقه 5 آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٦

دانش اموزان مقطع پنجم وششم از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٥

دانش اموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه، احسان از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٤

دانش اموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه شهید سرخیل از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٤

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>