صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

دانش اموزان مقطع پنجم دبستان شهدای انقلاب از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/٣٠

برگزاری چهارمین نشست یاران اخلاق حرفه ای در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/٢٩

بازدید دانش اموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه دبیرستان ریحانه الرسول از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/٢٦

برگزاری مراسم بازدید دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 96 از موزه

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/١٨

بازدید یک روزه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 96 دانشکده پزشکی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/١٠

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>