صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

دانش اموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه، احسان از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٤

دانش اموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه شهید سرخیل از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٤

شورای بین المللی موزه ها – ایکوم شعار روز جهانی موزه ها را برای سال آینده میلادی اعلام کرد.

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٣

دانش آموزان مقطع دوره ی دوم متوسطه و پنجم ابتدایی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/١٠

دانش آموزان اقلیت مقطع ششم دبستان گلبنگیان از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/٠٨/٠٩

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>