موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد. طرح اولیه تاسیس این موزه در سال ۱۳۷۶ و بدعوت سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز و در جلسه‌ای مشترک و با حضور بزرگان علوم پزشکی کشور به تائید نهائی رسیده و عملیات تاسیس اولین موزهٔ پزشکی کشور آغاز گردید.

Slide thumbnail

اخبار موزه

آرشیو ...

با مشارکت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، اولین موزه روانپزشکی ایران افتتاح شد.

نخستین موزه روان‌پزشکی ایران و پنجمین موزه روان پزشکی دنیا در بیمارستان روزبه با همکاری موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران رونمایی شد.


بازدید شرکت کنندگان دومین کنگره بین المللی تاریخ پزشکی ایران از موزه

تاریخ پزشکی ایران به شرکت کنندگان در کنگره بین المللی تاریخ پزشکی ایران در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی نمایش داده شد.


تازه های موزه ها