صفحه اصلي > درباره موزه > پرسنل موزه 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

تلفن تماس(57-88632855) ایمیل

1

حمیدرضا نمازی

قائم مقام رئیس و مدیر موزه پزشکی

داخلی14

2

مجید علیپور

مسئول امور اداری

داخلی16  

3

محمدرضا فیروزی

کارشناس انفورماتیک

داخلی24  

4

فاطمه احمدی

کارشناس موزه

داخلی19 f-ahmadi@farabi.tums.ac.ir

5

سیده مریم پورصالح امیری

کارشناس موزه

داخلی18 sm-poursaleha@farabi.tums.ac.ir

6

سرور جابرقادری

مسئول روابط عمومی

داخلی12 s-jghaderi@farabi.tums.ac.ir

7

فریبا میوانه

کارشناس کتابداری

داخلی22 f-meivaneh@farabi.tums.ac.ir

8

سمیه نوری نیک

مسئول دفتر ریاست

داخلی11  

9

داریوش غفاری

کارمند

داخلی21