برگزاری گردهمایی دانش آموختگان دانشکده بهداشت درموزه

سومین گردهمایی دانش آموختگان دانشکده بهداشت، ورودی سال های 60 تا 62 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.

گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، امروز 5 مهر 98، دانش آموختگان گروه بهداشت حرفه ایی و عمومی دانشکده بهداشت،  ورودی سال های 60تا 62  در فضایی آکنده از خاطرات با حضور دانش آموختگان، خانواده‌های آن‌ها و استادان روزهای خوش دانشجویی خود را در محل  موزه ملی تاریخ علوم پزشکی جشن گرفتند.

این مراسم که حدود50 نفر از دانش‌آموختگان دانشکده بهداشت حضور داشتند، با هماهنگی دفتر دانش آموختگان دانشگاه برگزار شد.

 

خبرو عکس: سرور قادری