نشریه فرهنگ موزه منتشر شد

فصلنامه الکترونیکی فرهنگ موزه شماره 16 و 17 منتشر شد

 فصلنامه الکترونیکی تخصصی فرهنگ موزه،  شماره 16 و 17 ویژه بهار و تابستان 1397  با شعار " موزه های ترا پیوسته، رویکردهای نو، مردمان" منتشر شد.

علاقمندان میتوانند به پیوست فایل pdf را مطالعه نمایند.

 

 

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم