بازدید دانش آموزان دماوندی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

به منظور آشنایی با تاریخ طب و سلامت در ایران و ایجاد انگیزه و علاقمندی در دانش آموزان، گروهی از دانش آموزان از مدرسه دخترانه حضرت معصومه از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، سی و پنج نفر از دانش آموزان مدرسه دخترانه حضرت معصومه شهرستان دماوند، روز شنبه 27 آبان 1402 ضمن حضور در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، از بخش دیرین انسان شناسی، داروخانه نظامی، چشم پزشکی و نسخ خطی بازدید کردند.

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران یکی از موزه‌های دانشگاهی تهران است که در سال ۱۳۸۰ خورشیدی در بنایی قدیمی قاجاری در امیرآباد تهران بنا شد. آثار به نمایش درآمده در این موزه، یافته‌های دوره‌های پیش از تاریخ، تاریخی و ابزار و ادوات پزشکی در دوره معاصر را در برمی‌گیرد. این موزه برای نمایش پیشینه طب قدیم و پزشکی نوین ایران در زمینه‌های گوناگون و شناساندن جایگاه آن در جهان پزشکی با تلاش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و همیاری سازمان میراث فرهنگی کشور از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را از سر گرفت.

تصاویر