بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع از پروژه در حال ساخت موزه

دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه و دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع به منظور بررسی وضعیت طرح های در دست اجرای موزه ملی تاریخ علوم پزشکی از پروژه در حال ساخت موزه بازدید کردند.

گالری عکس

عصر دوشنبه 14 بهمن 98  دکتر کریمی به همراه دکتر بیگلر برای بررسی ولزوم حل مسائل ومشکلات و پیشبرد کلی طرح از موزه بازدید کردند.

 

دکتر کریمی بر ایجاد هماهنگی بین بخشی واحدهای عمرانی وخدماتی در به نتیجه رسیدن این پروژه کلیدی تاکید کرد.
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی مجهز به بخش‌های تاریخ پزشکی ایران، بخش اداری، کتابخانه تخصصی تاریخ پزشکی، سالن آمفی تاتر، سالن کنفرانس و فضای سبز است.

 

خبرو عکس: سرور قادری