برگزاری کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان های دانشگاه در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

کارگاه مقدماتی بازبینی فرایندهای حوزه منابع انسانی ویژه مدیران بیمارستان ها و روسای ادارات و گروه های مدیریت توسعه در موزه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان ها و روسای ادارات و گروه های مدیریت توسعه دانشگاه، با حضور علیرضا یارمحمدی مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی، مسعود رفعتی مدیر نظارت و توسعه امور عمومی  و همچنین مدیران بیمارستان ها و روسای ادارات و گروه های مدیریت توسعه دانشگاه،  امروز 3خرداد1402 در سالن کتابخانه موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.

این نشست با رویکرد آموزشی گروهی مدیران و روسا، از طریق روش مسئله محور موردی به معرفی قوانین و بررسی چالش ها ی فرایند های حوزه منابع انسانی و نیاز سنجی آموزشی تشکیل شد.

کلمات کلیدی
سرور قادری
تهیه کننده:

سرور قادری

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *