ازخدمات شایسته دکتر اکبر احمدی در موزه ملی تاریخ پزشکی قدردانی شد

دکتر نمازی: فضای فرهنگی موزه از جنس دیوان سالارانه نیست و هرکه به آن می پیوندد گسستی ندارد

دکتر حمیدرضا نمازی

ضمن خوشامدگویی به مهندس زهرا سرپرست برای پیوستن به موزه ملی تاریخ پزشکی، از خدمات ارزنده و شایسته دکتر اکبر احمدی، مدیر پیشین موزه در دوران خدمت در موزه تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این مراسم که روز یکشنبه 28 آبان 1402 در کتابخانه موزه ملی برگزار شد، دکتر حمیدرضا نمازی، رییس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات دکتر احمدی در ایجاد فضای گفتگو، همدلی و صمیمیت گفت: وقتی کسی به موزه می پیوندد، گسستی در کار نیست چرا که فضای موزه از جنس فضای فرهنگی است و دیوان سالارانه نیست؛ از این رو اغلب افراد، پس از پایان خدمت و همکاری نیز پیوند خود را با این فضا حفظ می کنند. با ورود همکاران به این فضا، مهر و برچسب فرهنگی بر آنها حک می شود.

وی با اشاره به ویژگی های دکتر احمدی گفت: ایشان فردی با درایت، متانت و با درنگ بودند که اقدامات بیشماری برای موزه انجام دادند و خوشحالیم که موفقیت های ایشان در دانشگاه همچنان تداوم دارد.

رییس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، با بیان اینکه دکتر احمدی، یادگاری های فراوانی برای موزه از خود برجای گذاشتند، خاطر نشان کرد: ایشان در دوران مدیریت خود توانستند نواقص و ضعف های سیستم اداری را اصلاح کنند و خدمات ماندگاری ارائه کردند. آثار و خدمات ایشان چشم نواز است.

وی همچنین حضور مهندس زهرا سرپرست را آورده ای ارزشمند برای موزه خواند و تصریح کرد: ایشان در سالیان خدمت در دفتر فنی، فردی موثر، با درایت و پشتکار در حفظ معماری و هویت تاریخی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.

دکتر نمازی، با اشاره به علاقه و دانش تاریخی مهندس سرپرست، آن را نقطه قوت و کمکی بزرگ برای موزه ملی تاریخ علوم پزشکی خواند و افزود: از همه افرادی که دغدغه رشد و همکاری در موزه را دارند قدردانی می کنم و امیدوارم ماه های آینده شاهد رشد پرشتاب تری در موزه باشیم.

دوستی های پایدار

در ادامه دکتر اکبر احمدی، با بیان اینکه همواره خود را خادم مردم می دانم و در قبال مسئولیت هایم متعهد هستم، خاطر نشان کرد: اینکه چه کسی جانشین شما باشد، مسئله بسیار مهمی است که همواره ایجاد انگیزه می کند. از انتخاب مهندس سرپرست بسیار خوشحالم و قطعا موزه به فردی با توانمندی ایشان نیاز داشت.

وی سپس فضای صمیمی و همدلانه موزه ملی را بسیار ارزشمند خواند و گفت: این دوستی ها در قلب من پایدار خواهد بود.

مسیر تحول موزه

سپس مهندس زهرا سرپرست، مدیر موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، ضمن قدردانی از خدمات دکتر احمدی گفت: امیدوارم بتوانم ادامه دهنده تحول بزرگی باشم که شما آغازگر آن بودید.

تصاویر

دکتر اکبر احمدی دکتر اکبر احمدی