نشست مدیر عامل سازمان انتقال خون با رئیس موزه

نشست مدیر عامل سازمان انتقال خون با رئیس موزه

دکتر علی اکبر پور فتح اله مدیر عامل سازمان انتقال خون با دکتر سید احمد جلیلی رئیس موزه و دکتر حمیدرضا نمازی مدیر موزه و تنی چند از اعضای هیات مدیره موزه ملی تاریخ علوم پزشکی دیدار کردند.