نمونه برداری از جسد مومیایی طبیعی در موزه پزشکی

اسکلت مومیایی طبیعی خانم ۶۵ ساله‌ موزه ملی تاریخ پزشکی، برای انجام مطالعات انگل شناسی نمونه برداری شد.


به گزارش روابط عمومی موزه، با هماهنگی انجام شده با گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 22 تیر1400، نمونه برداری از بافت جسد مومیایی طبیعی جهت انجام مطالعات انگل شناسی و  قارچ شناسی توسط دکتر غلامرضا مولوی استاد دانشکده بهداشت و  تعدادی از دانشجویان انجام شد.
نمونه های برداشته شده شامل خاک و رسوبات محوطه شکم و قفسه سینه و چند تار مو جسد،  جهت بررسی و شناسایی احتمال وجود انگل در بدن این مومیایی بوده است .  مراحل مطالعه در دو بخش میکروسکوپی  و   استخراجDNEباستانی انجام خواهد شد.
توضیح اینکه؛ تکنیک مومیایی در کشور مصر برای بقاء جسد به دلیل اعتقاد به «کا» انجام می‌شد (مصری‌ها معتقد بودندکه روح انسان «کا» پس از مرگ نیز در بدن وجود دارد.). ولی در ایران چه در دوران پیش از ورود اسلام که دین زرتشت رواج داشت و چه بعد از ورود اسلام عمل مومیایی کردن طبق قوانین اعتقادی و شرعی مجاز شمرده نمی‌شد. ولی نمونه‌هایی از اجساد در ایران یافت شده‌ است که به صورت طبیعی مومیایی شده‌،که عامل آن را می‌توان شرایط خاص محیطی دانست ، از جمله این شرایط می‌توان درصد بالای نمک موجود در خاک، رطوبت کم محیط و نبود میکروارگانیسم‌ها را نام برد. یکی از این اجساد که تقریباً به صورت کاملی از تخریب حفظ شده است، مربوط به یک خانم 65 ساله است که از اطراف یزد پیدا شده است. این جسد حدوداً متعلق به 900 سال پیش می باشدکه به علت شرایط خاص محیطی از نابودی حفظ شده است.

کلمات کلیدی
سرور قادری
تهیه کننده:

سرور قادری

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *