ثبت  7 اثر ملی از اشیاء منقول موزه در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

ثبت 7 اثر ملی از اشیاء منقول موزه در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

در جلسه شورای ملی ثبت آثار، مجموعه آثار جمجمه کدین هوتران، جمجمه دختر13ساله، نقاشی ابن سیناو خواجه نصیرالدین طوسی، سند دارالفنون، کتاب طب المنصوری و جسد مومیایی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

در جلسه شورای ملی سازمان میراث فرهنگی، ۶ شئ از آثار تاریخی موزه ثبت ملی شد

در جلسه شورای ملی سازمان میراث فرهنگی، ۶ شئ از آثار تاریخی موزه ثبت ملی شد

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی آثاری مانند جمجمه جراحی‌شده یک دختر از كاوش‌های شهر سوخته، جسد مومیایی به‌دست آمده از اطراف شهر یزد و از مجموعه میراث‌ جهانی کاخ گلستان مرقعات منقوش به هنر ناخنی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.