لينك

عنوان مقاله

ردیف

pdf

In Remembrance of professor Shams Shariat Torbaghan

1

 pdf The Five Decades of Academic services of professor Hassan Farsam(1932 -2016) to Modern Pharmacy  2
 pdf Glimpses of the Contmporary Pharmacy in iran:"dar al-Fonun School,the cradle of modern Pharmacy inIran 3
pdf تاثير كتاب عيون الانبا في طبقات الاطبا در تاريخ نگاری طب واطبا در تمدن اسلامي 4
روزنامه همشهری
گشت وگذار در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

"طبیب خاطره‌ها"

5
موزه عکاسخانه شهر موزه‌ها درمسیر مخاطب محوری 6
روز‌نامه ایران افزایش بلیط موزه‌ها تاثیری در ارتقای کیفیت موزه‌ها ندارد 7