بزرگداشت دکتر مرتضی مصفا

بزرگداشت دکتر مرتضی مصفا

مراسم بزرگداشت مقام شامخ علمی دکتر مرتضی مصفا استاد پیشکسوت دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

مصاحبه دکتر احمد نوربالا، استاد روانپزشکی بیمارستان امام خمینی

مصاحبه دکتر احمد نوربالا، استاد روانپزشکی بیمارستان امام خمینی

با دکتر احمدعلی نوربالا، روانپزشک، استاد روانپزشکی بیمارستان امام خمینی و مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت روان، از ویژگی های یک روانپزشک خوب تا وضعیت سلامت روان جامعه و چالش های راه اندازی بخش روان تنی به گفتگو نشستیم که در ادامه این گزارش خواهید خواند.