موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد. طرح اولیه تاسیس این موزه در سال ۱۳۷۶ و بدعوت سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز و در جلسه‌ای مشترک و با حضور بزرگان علوم پزشکی کشور به تائید نهائی رسیده و عملیات تاسیس اولین موزهٔ پزشکی کشور آغاز گردید.

Slide thumbnail

اخبار موزه

آرشیو ...

دانش آموزان مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی از موزه بازدید کردند

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 2 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.


بازدید علمی مجتمع آموزش غیردولتی نوردانش موزه

تعدادی از دانش آموزان مجتمع آموزشی غیردولتی نوردانش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.


تازه های موزه ها