بهار
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد. طرح اولیه تاسیس این موزه در سال ۱۳۷۶ و بدعوت سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز و در جلسه‌ای مشترک و با حضور بزرگان علوم پزشکی کشور به تائید نهائی رسیده و عملیات تاسیس اولین موزهٔ پزشکی کشور آغاز گردید.

انسان مومیایی
داروها
فضای داخلی موزه
زمستان1401 محوطه موزه ملی تاریخ پزشکی

اخبار موزه

آرشیو ...
دکتر نمازی: رویکرد ما در راه اندازی موزه های بیمارستانی، ثبت تاریخ علم و سیر تحول بیمارستانی است

دکتر نمازی: رویکرد ما در راه اندازی موزه های بیمارستانی، ثبت تاریخ علم و سیر تحول بیمارستانی است

رییس موزه تاریخ علوم پزشکی دانشگاه، راه اندازی موزه های بیمارستانی و هویت بخشی تاریخی به آنها را موجب آرامش بیماران، ارتقاء آموزش دانشجویان و دستیاران، همبستگی و وفاداری کارکنان و ارتقاء تاریخ علم خواند.


بازدید رایگان از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

بازدید رایگان از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

به بهانه هفته گردشگری، موزه ملی تاریخ علوم پزشکی روز یکشنبه نهم مهرماه، بازدید رایگان خواهد داشت.


تازه های موزه ها