لیست اخبار صفحه :1
 شعار هفته ملی جمعیت و جوانی 1402 "سهم من از جوانی ایران"

شعار هفته ملی جمعیت و جوانی 1402 "سهم من از جوانی ایران"

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه در پیامی گفت: جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می‌رود و نیروی مولد و جوان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی قدرت و رشد اقتصادی، اجتماعی کشورها محسوب می‌شود.

همایش بزرگداشت  منابع انسانی در موزه ملی تاریخ پزشکی برگزار شد.

همایش بزرگداشت منابع انسانی در موزه ملی تاریخ پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موزه تاریخ پزشکی؛ امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه همایش بزرگداشت منابع انسانی با حضور دکتر رحیم نیا معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه و یارمحمدی مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی و دکتر نمازی مدیر پیشین منابع انسانی دانشگاه و کارکنان کارگزینی واحدهای مختلف در فضای سبز موزه ملی تاریخ پزشکی برگزار شد.

دیدار نوروزی خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران برگزار شد.

دیدار نوروزی خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه به همراه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه در چهاردهمین روز سال نو و یازدهمین روز ماه مبارک رمضان سنت پسندیده دید و بازدید را با خانواده بزرگ دانشگاه به جای آورد. دید و بازدید نوروزی امسال ساعت ۹ تا ۱۱ صبح دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.