پرفسور مجید سمیعی

 

 

 

پرفسور مجید سمیعی در سال1316 در تهران متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه راهی کشور آلمان گردید و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشکده پزشکی شهر ماینز آلمان به پایان رساند. او سپس به تحصیل در زمینه جراحی مغز و اعصاب در همین دانشکده پرداخت و در سال 1349 به اخذ درجه تخصص نائل آمد. در همان سال و در زمانی که تنها 32 سال داشت، کار خود را به عنوان استادیار و معاون بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه ماینز آغاز و یک سال بعد درجه استادی را در شاخه جراحی مغز و اعصاب دریافت کرد. در سال 1356 ریاست بخش جراحی بیمارستان هانوفر آلمان را بر عهده گرفت و تا سال 1382 در این سمت باقی ماند. در سال 1367 کرسی ریاست جراحی مغز و اعصاب را در دانشگاه هانوفر پذیرفت. ثمره سال‌ها تلاش او در رشته علوم اعصاب منجر به تأسیس انستیتو بین­ المللی علوم اعصاب INI درسال 1379 در شهر هانوفر آلمان و در سال 1389بنیان انستیتو بین­ المللی علوم اعصاب ایران IINI در تهران به ریاست پرفسور سمیعی پایه گذاری شد.

 

پرفسور سمیعی تلاش گسترده­ای را در جهت آموزش جراحان مغز و اعصاب، در سرتاسر دنیا انجام داده است. بخش کوتاهی از افتخارات پرفسورمجید سمیعی:

·        برگزاری دورههای سالیانه یا دوسالانهای در زمینه جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه ماینز از سال1350

·        برگزاری اولین دورهی آموزشی در زمینه جراحی مغز در هانوفر، سال 1359

·        انتشار 17 جلد کتاب در زمینه جراحی مغز و اعصاب و بیش از500 مقاله علمی

·        ریاست انجمن جراحان مغز و اعصاب آلمان

·        ریاست انجمن جراحی قاعده جمجمه

·        ریاست انجمن بین المللی جراحی قاعده جمجمه

·        گروه مطالعات بینالمللی قاعده جمجمه

·        ریاست انجمن آلمانی جراحی پلاستیک و ترمیمی

·        ریاست فدراسیون جهانی جامعههای مغز و اعصاب WFNS(1376-1380)

·        سفیر سلامتی آفریقا و ایجاد پروژه آفریقا100

·        ایجاد کنگره «انجمن بینالمللی جراحان مغز و اعصاب مجید سمیعی» در سال 1381به ابتکار شاگردان ایشان

·        کسب جوائز ملی و بینالمللی و مدالهای متعددی که پیش روی شماست

مجموعه ای گران‌بها از سالها تلاش این پزشک برجسته در سرتاسر دنیا، گنجینهای از هدایا و جوایزی که به پاس کوششهای بی‌وقفه به ایشان اهدا گردیده و نشانی است از تاثیری که بر جهان هم عصر خود گذاشته است.