کتابخانه تخصصی  موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

 


کتابخانه تخصصی در سال 1380 همزمان با موزه  ملی تاریخ علوم پزشکی افتتاح شد ، این مجموعه دارای حدود سه هزار جلد کتاب درارتباط با موضوعات پزشکی، داروسازی، گیاه شناسی، طب سنتی، تاریخ علوم و مراجع عمومی و تخصصی، همچنین  کتاب های نفیس قدیمی،چاپی و جدید به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی است.همچنین کتابخانه داری مجموعه ای کپی از نسخ خطی پزشکی با ارزش می باشد که برای استفاده محققان و پژوهشگران تاریخ پزشکی تهیه شده است.

 محققین گرامی جهت استفاده و دریافت خدمات می توانند در  روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15  مراجعه نمایند.